Jak válčili? Děkujeme paní učitelce Přikrylové za vtažení do děje...