Ve středu 26. dubna jsme se vydali na exkurzi do vlčnovského zemědělského družstva. Nejdříve si nás vzal do parády pan agronom, který nám představil rostlinnou výrobu a hlavně traktory! No to byla paráda! Mohli jsme si každý vylézt na vlečku a všichni jsme to dokázali. Někteří kluci pana agronoma ohromili svými znalostmi, protože znali typy traktorů a vždy poznali na co který stroj je. Rovněž jsme dokázali, že máme i všeobecný přehled a jako třeťáci už toho hodně víme. Po traktorech se nás ujala paní zootechnička, která nás provedla živočišnou výrobou. Vlčnovské družstvo chová krávy, jalůvky i telátka. Mléko z Vlčnova se vozí do firmy Olma, kterou dobře známe. Jako odměnu nám pan ředitel družstva zařídil dobrůtky z firmy Olma. Na jedné fotce pak vidíte přesně které. Ve vlčnovském družstvu jsme sice byli i loni, ale letos to vše zase pro nás bylo jiné a taky jsme zjistili, že si z loňska pamatujeme hodně věcí, které jsme si letos osvěžili a doplnili o další znalosti. Vždyť bez práce zemědělců bychom neměli co jíst, zajišťují nám obživu, a to je přece základ. Ještě jednou moc děkujeme i mamince naší spolužačky Silvy Švestkové, která nám exkurzi zařídila a po celou dobu nás provázela. Bylo to super a rádi zase někdy příjdeme!