V úterý 26. dubna jsme se vypravili na exkurzi do vlčnovského družstva. Exkurzi nám domluvila Silvina maminka a rovněž nás po celou dobu návštěvy družstva provázela. Nejdříve se nás ujal pan mechanizátor, který nám ukázal jaké traktory a stroje mají a co se s nimi na poli dělá, k čemu slouží. Vyzkoušel si nás, jestli poznáme základní druhy obilí, které jsme si v zásobách jako krmivo mohli prohlédnout. Pak jsme zamířili k živočišné výrobě, kde se nás ujal pan zootechnik. Viděli jsme, jak se kravičky dojí a dozvěděli jsme se, že jejich nejlepší kravička nadojí 60 litrů mléka denně, ale to je rekordmanka. Průměrně je to 35 litrů mléka za den. Vlčnovské družstvo se zaměřuje na chov telat. Představte si, že malí býčci mají růžové náušnice a jalovičky žluté. Telátka jsou pak rozdělená podle stáří, nejdříve mají svůj malý domeček a jak už jsou větší, tak jsou společně v ohradě. Viděli jsme i zařízení, kde se narozené telátko vysuší a zahřeje, aby neonemocnělo. Kolem kraviček, které budou mít brzy telátka jsme museli jít potichu, abychom je nevyrušili. Klukům se líbily traktory, holkám zase více telátka a kravičky. Počasí nám přálo, takže do školy jsme se vrátili obohacení o nové poznatky a zážitky. Uvědomili jsme si, jak je zemědělství důležité, vždyť jinak bychom neměli co jíst, je to naše obživa. Za zajímavou exkurzi moc děkujeme!