Žáci 7. a 8. ročníku poslali pohlednice a dopisy do Turecka v rámci E-twinningového projektu.

Ve středu 10.11.2021 jsme odeslali balíček plný pohlednic z Vlčnova a okolních měst a zajímavých míst spolu s dopisy žáků ze 7.A, 8.A, B přátelům do Turecka v rámci projektu „Penpals for my students“. Budeme doufat, že balík v pořádku dorazí a dostane se do správných rukou. Zároveň očekáváme zásilku z druhé strany. Předpokládáme, že do Vánoc zveřejníme i obdržené dopisy a pohledy.
V E-twinningu pracujeme momentálně na dalších dvou aktivních projektech. Jeden z nich je „Let´s celebrate together“, kde zapojené země sdílí svátky a tradice, jež se slaví a jsou typické a tak vzájemně můžeme pozorovat zvyky jiných zemí a poznávat jiné kultury. Momentálně připravujeme report o 28. září, 28. říjnu a 17. listopadu.
Další projekt „B.B.C.-Building bridges creatively“ zahrnuje 15 zapojených studentů ze 7., 8., 9. ročníku, kteří plní pravidelně různé úkoly propojující znalosti jazykové s technickými a poznávají skrze projekt nové přátele. Tento projekt je nový a bude trvat přibližně půl roku.
Během měsíce října proběhl projekt Life is Life, v jehož rámci žáci tvořili obrázky, videa a diskuze na téma každodenního života.