Dýchám, dýcháš, dýcháme

Výtvarné práce, které zařazujeme do přírodovědy, se páťákům líbí a hlavně se jim daří. Minulý týden jsme dokončili model dýchací soustavy, na kterém nám část třídy předvedla, jakým způsobem dýcháme a kudy vzduch proudí. Další skupina se věnovala škodlivým vlivům na dýchací soustavu, např. kouření.. Do práce se tak zabrali, že jsem se musela ujišťovat, zda nečerpají z vlastní zkušenosti. Pevně věřím tomu, že ne!