Distanční výuka IX.A od pondělí 13. září

Deváťáci nařízením KHS v karanténě, tedy v distančním režimu

Milí žáci IX.A, od pondělního dne 13. září přechází vaše třída na distanční výuku. Rozhodnutím KHS musíte všichni z této třídy do karantény, tedy nemůžete fyzicky navštěvovat školu. Distanční výuka je povinná a bude probíhat opět přes MS Teams. Pokud budete mít potíže s heslem, kontaktujte p. uč. Zellera.

V pondělí v 8 hodin se setkáme ve Cvičení z Čj, prosím, připojte se všichni, nejen skupina č. 1, abych vám mohla sdělit všem další informace k této situaci. 

Š. Lukášová, tř. učitelka