Den Země - 2. B, 5. A, 5. B

V pátek 17. května jsme se zúčastnili výukového programu ke Dni Země, a to v areálu včelařů ve Vlčnově.

Paní Mgr. Lenka Pavelčíková z ekologického centra Trnka se s dětmi pobavila o životě včel a práci včelaře, děti se podívaly na postup moštování ovoce u místních zahrádkářů a nakonec si samy připravily pomazánku z divokých bylinek, které si přímo v zahradě u včelařů samy nasbíraly. Výukovým programem si děti opět procvičily nejenom základní témata environmentální výchovy pro žáky 1. stupně, ale také si zopakovaly, jak se správně k přírodě chovat a přistupovat k ní.