V tomto týdnu se i naše škola připojila k oslavám Dne Země. Celý čtvrteční školní den jsme zasvětili pohybu venku, v přírodě. A jak celý den probíhal? Žáci prvního i druhého stupně se s třídními učiteli rozešli do všech stran naší obce a vybaveni rukavicemi a pytli na odpad vyčistili Vlčnov od všeho, co do přírody nepatří. Všechen odpad si poté jednotlivé třídy zvážily, protože jeho váha byla součástí bodování dalších soutěžních aktivit. Nasbírali jsme během necelých dvou hodin cca 300kg odpadků!!! Poté žáci prvního stupně zamířili ke včelařskému domečku, kde se seznámili s prací místních včelařů, prohlédli si čističku odpadních vod, zhotovili si lapbooky ke Dni Země a paní učitelka Pecháčková pro ně měla nachystanou zajímavou prezentaci k ochraně životního prostředí. Pro žáky druhého stupně byla připravena stezka s osmi stanovišti, na kterých plnili nejrůznější úkoly - skládali básničku, třídili odpadky, vyzkoušeli si citlivost svých smyslů a mnoho dalšího...Celý den jsme pojali formou soutěže, jednotlivé týmy žáků sbíraly pro svou třídu body za splněné úkoly. Nakonec se výhrou mohly pyšnit třídy 8.B a 7.A, nicméně pochvala patří všem dětem i učitelům naší školy. Celý tento prosluněný den jsme si užili v přírodě, které jsme trochu pomohli a zároveň jsme si i trochu hráli.