Mám tě moc, moc, moc rád/a, protože ....najdeš na kytičce.