Vytáhnouit si tu správnou hádanku a dokázat na ni správně odpovědět.........A pod každou správnou odpovědí nás čekal pohybový úkol, který jsme všichni hravě zvládli!