Chování ve třídním kolektivu

Právě tak se jmenovala beseda, kterou si pro nás připravila paní Ing. Bc. Marie Šiborová, která pracuje na naší škole i jako preventistka. Připomněla si s dětmi pravidla, která patří do školy, co rozhodně dělám a co nedělám a jaké chování patří do velmi ošklivého zlobení. Děkujeme.