Chování v třídním kolektivu

Děkujeme pí. Šiborové, která nám v rámci prevence připravila besedu.