Cesta kolem světa v 9. A

Deváťáci měli možnost vytvořit krásné projekty na téma Cesta kolem světa za 25 dnů v rámci výuky angličtiny při probírání budoucího času.

Úkol zněl pro žáky velmi lákavě - vyberte si tři kontinenty a vypracujte plán CESTY KOLEM SVĚTA. A tak začalo hledání informací, dělba práce ve skupinách a dohady, které země do projektu zařadit. Někteří se soustředili spíše na praktické záležitosti, jiní se zaměřili na kreativní ztvárnění.

Všichni měli připraven text a podrobné informace k jednotlivým dnům svého dobrodružství, neboť součástí úkolu bylo i prezentovat svou "Cestu" v angličtině.

Myslím, že se všechny projekty moc vydařily.