Český jazyk na tabletech

V pátek ve 3. hodině jsme opět procvičovali učivo na tabletech. Tentokrát to nebyla matika, ale český jazyk. Nejdříve jsme z písmen skládali slova, čímž jsme procvičili čtení. Potom jsme si dali ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ a hráli jsme ve dvojicích nebo každý sám se sebou barvičkové pexeso. Šlo nám to úplně výborně! Tablety už umíme zapnout, vyhledat web školákov a po procvičování je opět vypnout. Jsme na to zkrátka dobří!