Čaj o třetí (vyučovací hodině)

V prvouce jsme se dostali k velmi aktuálnímu tématu - zdraví a nemoc. A abychom nemluvili jen o teorii, uvařili jsme si k tomu čaj s medem a citronem a zakousli jablíčko. Děti se při tom seznámili s různými bylinkami a jejich typickou vůní.