Paní Kolajová nám prostředí knihovny představila, ukázala nám, jaké knihy v knihovně mají, jak se knihy řadí, jak se půjčují a hlavně, jak se máme správně ke knížkám chovat. Ale to my už přece jako školáci dávno víme a rádi si do knihovny zajdeme některou knihu vypůjčit. Děkujeme za pěkné vypravování.