Přijela za námi spisovatelka Z. Pospíšilová, moc se nám líbila, děkujeme.