Akce "Říjen na růžovo"

Letos se naše škola poprvé připojila k výzvě „Říjen na růžovo“ na podporu prevence a boje s nádorovým onemocněním. Iniciativy se ujali žáci 9. A a všechny své spolužáky a pedagogy vyzvali, aby se této akce zúčastnili také. V praxi to vypadalo tak, že v pondělí 10. 10. 2022 více jak 70% žáků naší školy a to i z prvního stupně, přišlo oblečeno do růžové barvy. Mezi pedagogy byli v růžovém téměř všichni, včetně pana ředitele. Žáci 9. A vypracovali projekty na podporu boje s rakovinou, a z těchto projektů a dalších materiálů poté vytvořili tematickou nástěnku na chodbě školy. Poté se vše zdokumentovalo a odeslalo organizátorovi akce do Brna, který nám hned následující den odpověděl a vyslovil velkou pochvalu všem zúčastněným a žákům 9. A za jejich aktivitu poděkoval. A „deváťáci“ touto cestou děkují všem, kteří se k nim přidali. Pokud chcete naši aktivitu podpořit i vy, otevřete níže uvedený odkaz a klikněte na „to se mi líbí.“ D Ě K U J E M E .