Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace

Školní 1202

687 61 Vlčnov

Telefon: 572675117               Mail: zsvlcnov@zsvlcnov.uhedu.cz

Podzimní den ve škole...

     Tradiční podzimní den s výstavkou domácích výpěstků a rukodělnou dílničkou připadá letos na čtvrtek 20. října 2016 od 14.00 do 16.00 hod. ve vestibulu školy. Co s sebou? 10 menších a 10 větších (nejlépe vylisovaných) listů, jednu menší zavařovací sklenici. Co můžu udělat ještě? Přinést od pondělí jakýkoli vzorek ovoce či zeleniny z domácí produkce na výstavu. Všichni jsou srdečně zváni, přijďte si s dobrou náladou užít odpoledne…

Výukový program "Zdravá 5"

     Ve dnech 16. října až 19. října se žáci prvního stupně zúčastnili výukového programu s názvem „Zdravá 5“. Děti se hravou formou dověděli důležité informace o zdravém stravování. Například kolikrát denně jíst nebo jak by měla skladba jídelníčku vypadat. Součástí bylo ochutnávání ovoce a zeleniny a poznávání druhů ovoce a zeleniny. V závěru programu dostal každý žák vysvědčení „Zdravé 5“, které bylo zajímavé tím, že nejlepší známka byla „Pětka“.

Beseda - Znám svého kamaráda?

     Dne 4. 10. se uskutečnila beseda pro první třídu na téma kamarádství, vzájemné vztahy. Besedu vedla p.Marie Šiborová, která se zabývá touto tematikou. První třída znamená pro děti velký přelom při přechodu ze školky do školy. Děti se musí přizpůsobit novému prostředí, naučit se plnit své školní povinnosti a správně se chovat i k sobě navzájem. Pro každého je důležité mít kamaráda, umět si spolu hrát a vzájemně si pomáhat. Paní Šiborová přichystala pro děti jednu z možností, jak se vzájemně více o sobě dovědět,například o svém domově nebo svých zálibách. Děti byly rozděleny do dvojic a v daném čase jeden povídal druhému o sobě, pak se role vyměnily. Potom zkusily vyprávět, co si zapamatovaly o svém kamarádovi. Nakonec byla hra pro všechny, kdo si pamatuje jméno kamaráda na základě jedné informace, zajímavosti. Tato hra všechny bavila a děti si nakonec jména vybavily. Děkuji p. Šiborové za tuto zajímavou akci. Miroslava Králíková.

Podzimní vycházka 1. A třídy

     Poslední zářijový den jsme se s dětmi první třídy a s jejich paní vychovatelkou J. Mouralovou vydali na vycházku do přírody v rámci předmětu prvouky. Byl krásný slunečný den. Kolem desáté hodiny jsme vyrazili na túru do vinohradů až na „Vlčnovské búdy.“ Děti šlapaly dlouho vzhůru do kopce, ale tato námaha se vyplatila. Na kopci jsme měli nádherný výhled do širokého okolí Vlčnova. Rozhodli jsme se tedy, že zkusíme dojít ještě dále až k rozhledně. Po cestě jsme pozorovali, jak se pomalu začíná měnit příroda na podzim a obdivovali jsme pěkné zahrádky, pole a vinohrady. Dětem se líbily i vzorně udržované sklepy s typickými slováckými ornamenty. Před některými byly postaveny sochy – dřevořezby. Když jsme došli nahoru k rozhledně, odkryl se nám další výhled do kraje. Viděli jsme jedinečné panorama Bílých Karpat, v dálce s Javořinou, Lopenickým sedlem a blíže také s celým městem Uh. Brodem. Všichni jsme obdivovali, jakou máme krásnou krajinu, náš domov. Na cestu zpět se děti musely trochu posilnit. Nakonec byli všichni trochu znaveni, ale spokojeni, že se nám tato vycházka vydařila. Ráda bych proto i poděkovala p. Mouralové za doprovod na této akci. Miroslava Králíková.

Beseda o Janu Jančovi

     V pondělí 3. 10. se žáci druhého stupně zúčastnili zajímavé besedy se spisovatelem, novinářem a publicistou, panem Jiřím Jilíkem, který naše žáky poutavým vyprávěním seznámil s významným vlčnovským rodákem Janem Jančou. Žáci si vytvořili představu o životě a díle toho významného spisovatele a novináře, a také nahlédli do života obce na přelomu 19. a 20. století.

Přespolní běh

     V úterý 27. září se v Uherském Ostrohu konalo okresní kolo v přespolním běhu. Této sortovní akce se zúčastnilo 11 škol, mezi nimiž nechyběla ani ZŠ Vlčnov. Soutěžilo se v několika kategoriích a v každé z nich bylo více jak 40 žáků či žaček. Největšího úspěchu dosáhla Veronika Straňáková ze VI. A a Leona Fibichrová z IX. A. Veronika i Leona dobíhali ve svých kategoriích na konci první desítky soutěžících. Dalšími reprezentanty za ZŠ Vlčnov byli Natálie Gregorova (V. A), Veronika Koníčková, Zuzana Tomaštíková, Taťána Pleslová (všechny VI. A), Dominika Kovářová (VII. A), Karolína Tykalová (VIII. A), Leona Fibichrová (IX. A), Jakub Moštěk, Pavel Minarčík, Martin Matušík (všichni VIII. A), Jan Junaštík, Ondřej Miloš (IX. A) a Kryštof Kroupa (IX. B). Všem zúčastněným děkuji za předvedené výkony a do dalších sportovních klání přeji hodně zdaru. Mgr. Libor Trtek.

Školní akademie

     Sestřih z DVD Školní akademie ke stažení ZDE (270)

Více informací najdete v odkaze Aktuality

Contact Administrators | ©2009 Company ZS Vlcnov