Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace

Školní 1202

687 61 Vlčnov

Telefon: 572675117               Mail: zsvlcnov@zsvlcnov.uhedu.cz

Mikuláš hned dvakrát...

     Letošní svátek sv. Mikuláše jsme si ve škole užili měrou více než vrchovatou. Nejdřív v „pracovní“ podobě na Mikulášské dílničce, která letos nahradila tu tradiční vánoční. Celé dopoledne se tak v pondělí 5. prosince střídaly ve vestibulu jednotlivé ročníky, aby na osmi stanovištích děti vyzkoušely svoji šikovnost i trpělivost při výrobě drobností s mikulášskou i předvánoční tématikou. A tak se lepilo, stříhalo, barvilo, modelovalo, zdobilo a vyrábělo ze všech sil. To následujícího dne, v úterý 6. prosince, už šlo do tuhého – do školy zavítal Mikuláš osobně i se svou suitou pekelníků a andělů, aby s dětmi z 1. stupně zhodnotil jejich chování v uplynulém roce – některé chválil, jiné káral. Nakonec si ale všechny děti odnesly domů sladkou odměnu, za což Mikulášovým jménem děkujeme i Sdružení rodičů při naší škole.

Druháci v knihovně

     V pátek 2. prosince jsme vyrazili do místní knihovny, kde nás přivítala usměvavá paní Kolajová. Tématem naší návštěvy byly Vánoce - nejkouzelnější svátky v roce. Připomněli jsme si vánoční zvyky – házení střevícem, líbání pod jmelím, zapalování svíček na věnečku, pouštění lodiček, zdobení stromečku, pečení cukroví …, podívali se na pohádku o Mikulášovi a poslechli ukázku o sv. Lucii. Ukázala nám knihy, ve kterých se popisují vánoční tradice. Všichni se těšili, až si sami budou moci prohlédnout knihy a časopisy. Někteří žáci odcházeli s knížkou v ruce, což mě velmi potěšilo, jelikož je nutné neustále rozvíjet čtenářskou gramotnost. Děkujeme paní Kolajové za zajímavou besedu.

Hurá, sláva, máme slabikáře!

     Čtvrteční ráno 24. listopadu se stalo přelomovou událostí pro naše nejmenší žáčky. Po čtvrt roce ve školních lavicích převzali prvňáčci z rukou paní ředitelky tu nejdůležitější učebnici, která je posunula mezi skutečné čtenáře – Slabikář. Přejeme jim proto, aby si s novým slabikářem prožili (a užili) své první opravdové čtenářské zážitky.

Hodnocení školního dotazníku

     S blížícím se koncem minulého školního roku se vedení školy rozhodlo provést dotazníkové šetření, které mělo za cíl zjistit názory rodičů na činnost školy. Bylo rozdáno 220 anonymních dotazníků. Zákonní zástupci měli možnost vyplňovat dotazník písemně nebo elektronicky. Zpět se vrátilo 76 dotazníků. Chtěla bych velmi poděkovat všem, kteří nám věnovali svůj čas a dotazník vyplnili a poslali zpět do školy. Všechny zpětné informace, ať jsou pozitivní nebo negativní, jsou pro naši práci podstatné. Mgr. Petra Mlýnková, ředitelka školy. S výsledky šetření se můžete seznámit ZDE.

Beseda - Co je šikana? (3. A, 3. B)

     V pátek 25. listopadu se zúčastnily třídy 3. A a 3. B přednášky na téma šikana pod vedením paní Marie Šiborové. V úvodu byl dětem pojem šikana vysvětlen, a tak se žáci mohli o problematice dovědět více. Žáci byli informováni nejen jak šikanu rozpoznat, ale také na koho se při setkání s ní obrátit. Že šikana není pouze fyzická, ale může být i psychického rázu. Pro žáky byla beseda velmi zajímavá a poučná. Tímto bychom chtěli paní Šiborové moc poděkovat.

Exkurze 3. B na obecní úřad

     Učivo o Vlčnovu jsme završili exkurzí na obecní úřad, kam jsme se vypravili v pondělí 7. listopadu. Hned ve dveřích nás vítala paní místostarostka a přijala nás jako vzácné hosty v pracovně pana starosty. Velmi se nám líbil velký oválný stůl a krásné obrazy krojovaných na stěnách. Dozvěděli jsme se zde spoustu zajímavých informací o naší obci. Poté jsme pod vedením paní místostarostky prošli všechny kanceláře. Nejvíc se nám líbilo v obřadní síni, kde jsme v galerii králů našli své bratry, tatínky i dědečky. S exkurzí jsme byli zcela spokojeni. Moc děkujeme paní místostarostce Martě Moštkové a všem pracovníkům obecního úřadu za milé přijetí. Kateřina Knotková a žáci 3. B.

Podzimní vycházka 3. B

     V pátek 4. listopadu jsme se vypravili na podzimní vycházku do vinohradů a k rozhledně. V prvouce jsme se učili o naší obci a chtěli jsme ji vidět hezky z nadhledu. Na rozhlednu vystoupili úplně všichni, nikdo nezůstal dole. Odměnou nám byl krásný výhled do širokého okolí. Počasí nám přálo, takže zpět do školy jsme se vrátili provětraní a spokojení. Kateřina Knotková a žáci 3. B.

Děti a internet

     Děti jsou na internetu jako doma a musíme si přiznat, ač neradi, že jejich znalosti a dovednosti s internetem související jsou mnohdy mnohem hlubší, než ty naše. Totéž platí o „chytrých“ mobilních telefonech, které umožňují stahovat a využívat takové aplikace, o kterých my – rodiče, nemáme ani zdání, že vůbec existují.  Problém dnešní doby je, že některé aplikace mohou být pro naše děti velmi nebezpečné.  Tyto aplikace děti používají ve svých mobilních telefonech, takže my – rodiče i pedagogové, ztrácíme přehled o tom, kde všude se naše děti na internetu angažují. Děti však nejsou citlivé na různá rizika, která na ně mohou číhat, proto je vhodné, abychom my – dospělí, pedagogové ve spolupráci s rodiči, věnovali této problematice zvýšenou pozornost. Je třeba neustále našim dětem připomínat, jak nebezpečný internet může být. Největší hrozbou jsou různé druhy „chatů a videochatů“, kde se mohou děti potkat s velmi nebezpečnými osobami z celého světa. V současnosti se jedná se o velmi rozšířený problém, proto se naše škola rozhodla této problematice věnovat zvýšenou pozornost. V případě vašeho zájmu proběhne přednáška o kyberšikaně  a nebezpečích s ní spojených i pro vás – rodiče.  Zde se můžeme společně domluvit, jak nejlépe chránit naše děti. U žáků od pátého ročníku již přednášky postupně probíhají. Závěrem mého krátkého zamyšlení mohu dát jednu dobrou radu. Preventivně můžete svým dětem ukázat internetové stránky o bezpečném internetu: http://www.bezpecne-online.cz, kde je odborníky vše dobře vysvětleno a formou videopříběhů jsou zde prezentována rizika s internetovým světem spojená. Ing. Bc. Marie Šiborová – školní metodik prevence.

Návštěva knihovny - 4. A

     V pátek 21. října jsme se vydali do místní knihovny, kde už na nás čekala paní Kolajová. Připravila pro nás knihovnickou lekci s názvem Dobrodružství v dětských knihách. Seznámila nás s autory a jejich tvorbou, promítla nám krátké filmové ukázky. Chvílemi jsme byli ve světě tajemna a napětí, fantazie. Také jsme si poslechli ukázku z audioknihy Deník malého poseroutky. Po ukončení lekce jsme si prohlédli knihy, časopisy a někteří spolužáci si půjčili knihy domů. Paní Kolajové děkujeme za zdařilou knihovnickou lekci a těšíme se na další.

Školní akademie

     Sestřih z DVD Školní akademie ke stažení ZDE (270)

Více informací najdete v odkaze Aktuality

Contact Administrators | ©2009 Company ZS Vlcnov