V hodině pracovních činností jsme si vyzkoušeli změřit pH půdy. Do hodiny jsme si přinesli vzorek půdy z našeho okolí. A co nám vyšlo? Můžeme si oddechnout ... Půda je neutrální! A v takové půdě si můžeme nasadit jakoukoliv rostlinu. Těšíme se na příští "zkoumání"!