Výročí slavného učitele národů

V neděli 15. listopadu si připomeneme 350. výročí od smrti významného učence, myslitele, kazatele a hlavně učitele Jana Amose Komenského. Věřím, že se děti rády podívají na krátká videa nebo si v neděli pustí v televizi na ČT 2 v 18. 00 hodin zajímavý dokument, věnovaný slavnému rodákovi z našeho okolí.