Jedním z témat, která jsme ve vlastivědě probírali, je život na vesnici v 18. století. Máme velkou výhodu, že právě ve Vlčnově je možnost navštívit několik domů a usedlostí, které nám mohou toto téma přiblížit. Této možnosti jsme využili a ve spolupráci s KSK jsme navštívili Hospodářskou usedlost a Slováckou jizbu. Žáky nejvíce zaujaly malé místnosti s pecí. Další zajímavostí pro ně byla velikost nábytku, zejména postele. Kladně hodnotili hlavně to, že si vše mohou prohlédnout na vlastní oči a nemusí získávat informace jen prostřednictvím knih. Na závěr bych chtěla poděkovat vedení KSK, které nám umožnilo prohlídku uskutečnit a také paní Orlovské, která nás zmiňovanými místy provedla.