nejdříve bych vám chtěla poděkovat za domácí výuku, kterou jste s dětmi 10 týdnů doma vedli. Po nástupu do školy jsme proto s neznalostí učiva problém neměli, spíše nás trápila nesoustředěnost. Je to pochopitelné, že si děti odvykly dávat pozor, ale i přesto se snažím učivo 3. třídy dobrat a procvičit. Závěrečné konzultace, díky přísným opatřením, udělat nemůžu. Při hodnocení na vysvědčení postupuji podle nařízení MŠMT ze dne 27. dubna a podle pokynů našeho pana ředitele. Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků za II. pololetí školního roku 2019/2020 zveřejnil pan ředitel dne 30. dubna na webu školy. Další důležitou informací je, že se v úterý 23. června budeme fotit, pouze jenom celá třída. Vyfotografuje nás paní učitelka Přikrylová ze 2. stupně, ale aspoň budeme mít nějakou památku na tento neobvyklý školní rok. Závěrečná hodnotící porada se koná v pondělí 22. června, zde se pak dozvím dalším pokyny co kdy a jak. Školní rok v naší škole končí v úterý 30. června, kdy žáci dostanou vysvědčení. Denně si s dětmi zapíšeme do sešitu D.Ú. organizaci na další den. Přeji nám příjemný konec tohoto školního roku. S pozdravem K. Knotková