Společně s dětmi jsme nacvičili krátkou vánoční scénku o tom, jak to bylo dřív o Vánocích. Zahráli jsme ji ve středu 18.12.i dětem ze školy, kterým se také snad líbila.