Milí rodiče, z důvodu uzavření školy - přerušení výuky ve škole na dobu neurčitou, Vám zde budu posílat domácí práci. Ve slabikáři si zopakujte stranu 62, projděte stranu 63 (slabiky, slova, věty), v písance strana 10,11, procvičujte skládání slov, jednoduché věty (můžete zkusit přepis slov, vět z písmen, která už umíme napsat). V matematice opakujte sčítání a odčítání v oboru do 10, numeraci 0-15, sousedy čísel (před, za), PS strana 7, 8 ( slovní úlohy - dobře přečíst zadání, orientaci na číselné ose). Snažte se pracovat pravidelně. Pokud bude potřebovat moji pomoc, kontaktujte mě na mail: J.Milosova@seznam.cz, tel. 606 598 757. Informace k další práci budu aktualizovat. Děkuji za spolupráci. Jitka Milošová