Přeji vám všem hezký den a touto cestou posílám další úkoly. V ČJ si procvičujte měkké a tvrdé souhlásky, psaní i, y - můžete si doplňovat přes folii ze cv. v učebnici. Párové souhlásky v uč. str. 75, cv. 4 - pojmenujte a napište, cv. 5 přes folii, cv. 6. ústně. V PS str. 7 - 5, 6 a soutěž, str. 8 - cv. 1. Doma si založte jeden sešit do ČJ a druhý do M, kam budete psát, děkuji. V čítance si 3x přečtěte pohádku na str. 102, 103 a ti zvědavější i str. 104. Zkuste rodičům vyprávět obsah přečteného textu. V písance na str. 13 vyberte správná slova a další vymýšlejte, slova nadřazená a protikladná znáte, neměli byste mít problémy. V matematice nezapomínejte na sčítání a odčítání do 100, počítejte ve sloupečcích, které vám rodiče napíší. M str. 9 - př. 1 - znázorněte, vydělte a násobte, př. 2 - zápis psát umíte, znázorněte a vypočítejte. Ve 3. př. chybí první číslo ( činitel ), který vypočítáte dělením a potom dopíšete. A potom vybarvíte určité výsledky. PRV - do malého sešitu si nakreslete stavbu květiny z uč. PRV na str. 46 a stromu na str. 47, oba obrázky popište. A to je zatím všechno. Vím, že učení doma není jak ve škole, domácí prostředí vás svádí k lenošení, hrám a zábavě. Ale jste šikovní, že vše zvládáte za pomoci rodičů, kterým patří můj velký dík. Venku je hezky, provětrejte mozkové závity a já se ve čtvrtek ozvu. Eva Surá