V úterý 10.3. byly zadány tyto úkoly pro domácí přípravu: Ukončili jsme geometrii kružnice a kruhu (v učebnici str.5.-26.); tzn.OPAKOVÁNÍ na písemnou práci, která bude hned po návratu do školy. Učivo na středu 11.3.: uč. str. 16/cv. 2,str.25/cv.11B, str.36/A 1.-3., vyplnit tabulku. Učivo na čtvrtek 12.3. : M-cv. vypracovat pracovní list- opakování na pís. práci ; Učivo na pátek 13.3.: bude vloženo; kdo ještě neodevzdal sešit s DÚ, vypracuje cv.6/str.24..

Dobrý den,

všechny další materiály pro domácí práci budu vkládat do záložky MATEMATIKA, vše pište a vypracovávejte do školních sešitů nebo v pracovních listech, které si vytisknete.

Pečlivě označujte datum vaší práce i jednotlivá cvičení , např. 20/cv.4. Kontrolu správnosti můžete provádět podle učebnice na zadních stranách, NEOPISUJTE , jen kontrolujte :-). Vpřípadě početních úloh pište postup, ne jen výsledek.

Jakékoliv dotazy pište na můj školní mail.

Ať se vám daří.  I. Nevařilová