Ahoj děti, potěšilo mě, že se vás na naše první povídání tolik přihlásilo. Ještě nejste všichni přihlášeni a já věřím, že se tak v příštím týdnu stane. V ČJ - uč. str. 82, cv. 3 - ústně doplníte slabiky dě, tě, ně, cv. 4 - ústně poskládáte slova z kytiček, cv. 5 - přes folii napíšete slabiky dě, tě, ně, PS str. 14, cv. 5 - kdo nemá, dopíše slova k obrázku, str. 15, cv. 1 - napíšete ě, i, í, y, ý do slov, cv. 2 - opět doplníte slova k obrázku, cv. 3 - napíšete slova protikladná, čtení str. 126, přečtete si stranu a řeknete, jak vypadala Dášeňka po narození, psaní - str. 28, doplníte říkanku, napíšete ji a vyřešíte rébusy, M - str. 28, př. 1 - dělení čtyřmi ( pomáhejte si znázorňováním ), kroužkujte kolečka po 4 a vypočítejte, př. 2 - zápis, kroužkujte po 4, vydělte a napište odpověď, př. 3 - násobte a dělte, nemusíte žlutě vybarvovat, str. 29, př. 1 - 4 krát menší - dělíme 4, o 4 méně - odčítáme 4, př. 2 - totéž, př. 3 - správnou odpověď označte křížkem, př. 4 - zápis, znázornění, porovnání a odpověď, PRV - PS str. 64, cv. 1 - ke každému měsíci namalujte obrázek - pomůže vám str. 58, cv. 2 - vykreslete cesty od každého zvířete jinou barvou a napište názvy mláďat. Nelekejte se, že násobilka postupuje rychle, stejný postup by byl i ve škole. Procvičuje se i ve 3. ročníku a dál. Přeji vám všem hezké dny a hodně zdraví. E. S.