Všechny vás vítám na stránkách naší třídy. V Teams máte návrh na naši první schůzku, kdy vám budu volat. Snad se nás připojí co nejvíc. Učivo vám napíšu na dva dny, v pátek je Svátek práce - státní svátek a proto pracovat nemusíte. ČJ - uč. str. 81 - přečtete si bajku, ústně doplníte slova ve cv. 2, do sešitu ( sloh ) napíšete odpovědi z cv. 4 a), b), str. 82, cv. 1 - ústně, cv. 2 - z nabídky slov doplníte,napíšete 3 věty, PS str. 14, cv. 1 - vypíšete slabiky, cv. 2 - dopíšete slabiky, cv. 3 - napíšete mláďata, cv. 4 - komu patří stopy, čtení - str. 124 - přečtete a ústně doplníte slova ( rýmy ), str. 125 - přečtete článek, obsah vyprávějte nahlas, psaní - str. 27 -dopíšete i, y do slov, slova napíšete a zakroužkujete, které ovoce se k nám dováží, název ovoce, které má pecku, jaké může být jablko a 5 vět o ovoci v košíku, M - str. 26, př. 1 - násobíte nebo sčítáte, př. 2 - stejný postup, př. 3 - zakřížkujete správné řešení, př. 4 - zápis, znázornění, výpočet, odpověď, str. 27 - dělení čtyřmi ( znázorňujte si ), př. 1 - vybarvíte čtvrtiny obrázků, vypočítáte, př. 2 - slovní úloha, nezapomeňte na znázornění, pomůže vám, př. 3 - dělení čtyřmi ( znázorňujte si ). A protože máte dost úkolů z ČJ a M, prvouku si necháme až na pondělí. Zatím se loučím a ve čtvrtek se těším na setkání s vámi. E. S.