Přátelé, kamarádi, postupně se mi hlásíte na Teams, jsem ráda, že se spojení daří. Pomalu si budeme zvykat na novou formu vzdělávání a snad se nám bude dařit. I pro mě je to velká neznámá... Nejdříve začne 2. stupeň a později 1. stupeň. Teď k úkolům: ČJ - uč. str. 80, cv. 8 - někteří z vás již tyto diktáty psali, ostatním je doporučuji napsat, cv. 9 - přes folii doplníte souhlásky, cv. 10 - ústně doplníte přirovnání, PS - str. 13, cv. 1 - doplníte i, y, souhlásky, cv. 2 - vypíšete zvířata, cv. 3 - vypíšete jména dětí, cv. 4 - napíšete dvě příbuzná slova, cv. 5 - černou pastelkou spojíte body u různých tvarů stejného slova, obrázek si můžete vykreslit, čtení - str. 122, 123 - přečtete si článek, odpovíte na otázky pod textem, psaní - str. 26 - doplníte říkanku a napíšete ji, v tužce čarami oddělíte názvy zeleniny, M - str. 24, přečtete si násobení číslem 4, př. 1 - vybarvíte kolečka, napíšete příklady na sčítání a násobení a vypočítáte je, př. 2 - vyznačíte násobky čísla 4, př. 3 - zápis, znázornění, výpočet, odpověď, str. 25, př. 1 - podle žetonů napíšete příklady na násobení a vypočítáte je, př. 2 - vypočítáte a výsledky větší než 20 a menší než 36 vybarvíte žlutě, př. 3 - vynásobíte, př. 4 - slovní úloha, PRV - PS str. 62 - dopíšete názvy samců ( píšete různými směry ), řeknete názvy mláďat, čtyřsměrku již umíte - vyhledáte názvy mláďat a písmena, která vám zůstanou, vybarvíte, doplníte slovo v poslední větě. Mějte se hezky a užijte si sluníčka. E. S.