Zdravím všechny své žáčky a rodiče a zadávám úkoly. ČJ - uč. str. 76, cv. 3 - z nabídky slov v sudu doplň správná slova a nahlas odůvodni párové souhlásky z, s, cv. 4 - na folii napiš správnou párovou souhlásku, PS str. 9, cv. 2 - zamysli se nad popletenými větami a napiš je správně, odůvodňuj párové souhlásky s, z, v čítance na str. 106 si přečti básničku a z nápovědy ústně doplňuj slova, tvoř rýmy, odpovídej na otázky pod básní, dočti stranu a ústně doplň sloku v básni, str. 107 - nahlas 3x přečti článek Les, vyprávěj obsah, přečti a vysvětli přísloví pod článkem a uhodni hádanky, psaní str. 17 - v tužce odděl názvy povolání, doplň názvy povolání a věty napiš, uhodni hádanky a napiš jejich řešení. V M - str. 12 , př. 1 - podle znázornění napiš a vypočítej, příklady, př. 2, 3 - vypočítej příklady a některé výsledky vybarvi žlutou pastelkou podle zadání, př. 4 - ve slovní úloze nakresli meruňky do košíčků, napiš zápis, vypočítej příklad a napiš odpověď. PRV uč. str. 50 - prohlédni si obrázek lesa, poznávej stromy, květiny, ptáky a živočichy. O víkendu se třeba půjdete projít do lesa, tak můžeš poznávat stromy, květiny apod. i tam. Přeji vám všem hezký víkend, buďte zdraví a mějte se dobře. E.S.