Hezký den, víkend je za námi a také splněné úkoly, které jsem vám zadala ve čtvrtek. A teď vypracujete: ČJ - uč. str. 76, cv. 1. - ústně zdůvodníte párové souhlásky z - s, cv. 2 - napíšete do sešitu, nahlas odůvodňujte, PS str.9 - cv. 1 - doplňte s - z, na linku pište jiný tvar slova, čítanka str. 105 - báseň Březen se naučte nazpaměť, splňte úkoly pod textem, 3x nahlas přečtěte článek Na jaře, v písance na str. 16 doplňte říkanku, opište ji a vyřešte rébusy, nakreslete řešení jednoho rébusu, M - str. 11 - násobení číslem 3, u Matýska si několikrát přečtěte příklady, př. 1 - vybarvěte kolečka ( vybarvovali jsme společně na str. 2 u násobení číslem 2 ), zapište příklady na sčítání i násobení, př. 2 - na číselné ose vyznačte násobky čísla 3 a naučte se je zpaměti, př. 3 - ve slovní úloze napište zápis, vypočítejte násobením a napište odpověď, ústně si opakujte příklady na násobení a dělení číslem 2. Už jste si vybrali knížku ke čtení? O letadélku Káněti snad dočteme ve škole. Pokud se vám zdá, že máte moc úkolů, ozvěte se. Mám radost, když mi píšete a sdělujete jak zvládáte učivo. Osvědčilo se i zábavné opakování učiva. Mějte se fajn a co nejvíc pracujte samostatně, rodiče vás mají jen kontrolovat. E.S.