Dobrý den, posílám další seznam učiva se zadáním. Myslím na vás a raději bych učila místo vás. Máte s tím spoustu práce a není lehká, děkuji vám. V ČJ budete pracovat pouze v PS na str. 8, cv. 1 - doplnit párové souhlásky, cv. 2 - totéž a napsat slova dle nabídky, v soutěži doplnit významné dny, pomůže kalendář. V čítance dočíst pohádku na str. 104, děti přečtou celou pohádku a budou vyprávět její obsah, psaní str. 14 - přepsat říkanku, vyřešit přesmyčky a nakreslit pohádkovou postavu, str. 15 - oddělit jednotlivá slova od sebe, přepsat správně věty a dopsat pohádkové postavy z nabídky slov. Nezapomínejte na věty pod textem - říkej rychle, vysvětli. M - str. 10, př. 1 - vypočítat příklady, zopakovat pojmy 2x menší, o 2 menší. Př. 2 - doplnit tabulku, př. 3 - označit správnou možnost, př. 4 - napsat zápis, vyznačit graf, porovnat a napsat odpověď. PRV - uč. str. 48, 49 - ukazovat jednotlivé obrázky rostlin a živočichů podle legendy. Doplnit otázkami, co kvete na jaře - květiny, keře, stromy, znalost jarních měsíců, části kvetoucí rostliny a stromu. To by bylo všechno, ať se vám práce daří. Děti, noste roušky, já ji také používám. Mějte se hezky a přeji vám všem hezký víkend. ES