Všechny vás zdravím a posílám další várku učiva, kterou jako vždy hravě zvládnete. Dokazujete mi to v online výuce. ČJ - uč. str. 91, cv. 1 - ústně popiš, co vidíš na obrázku, přečti si poučku o podstatných jménech, cv. 2 - říkej názvy osob a zvířat, cv. 3 - říkej názvy věcí kolem sebe a ukazuj na ně, cv. 4 - doplň do vět podstatná jména, cv. 5 - vyhledej podstatná jména a 5 napiš do sešitu, PS str. 22, cv. 1 - dopiš slova do vět, cv. 2 - napiš názvy osob, zvířat a věcí, cv. 3 - modře vybarvi podstatná jména, cv. 4 - doplň a vypiš podst. jména, očísluj je podle abecedy, čtení str. 136 - dočti článek, odpovídej na otázky, psaní str. 34 - vypiš jména měsíců s malým písmenem na začátku slova, vylušti rébusy a nakresli obrázek do kalendáře, M - str. 40, př. 1 - násob, děl, sčítej, odčítej, př. 2 - žlutě vybarvi násobky, př. 3 - doplň správná znaménka, př. 4 - vypočítej, př. 5 - vypočítej ( závorku nejdříve ), str. 41, př. 1 - křížkem označ správnou možnost, př. 2 - násobení, př. 3 - napiš, kolik minut zbývá, PRV - PS str. 66 - pracujte podle zadání, vyluštěte doplňovačku a doplňte do vět. Přeji vám hodně sluníčka a krásných zážitků. E. S.