Ahoj děti, učení na dálku vám jde moc pěkně, chválím vás. Sledujete i tyto stránky, kde máte zadanou prvouku, čtení a psaní. ČJ - PS str. 20, cv. 1 - doplníte slova, vybarvíte kroužek u správné odpovědi, cv. 2 - napíšete názvy stromů, které očíslujete podle abecedy, cv. 3 - vybarvíte každý slovní druh jinou barvou, cv. 4 - přepíšete názvy slovních druhů do sloupečků, str. 21, cv. 1 - doplníte slova, cv. 2 - do každé budky napíšete název slovního druhu ( podle čísel ), cv. 3 - doplníte souhlásky, aby se říkanka rýmovala, cv. 4 - napíšete slova podřazená, - kdo chce, může splnit soutěž, čtení str. 134, 135 - přečtete si článek, odpovíte na otázky pod textem, str. 136 budete číst později, psaní - str. 33, doplníte slova, napíšete řešení, napíšete barvy duhy ( které znáte ), vyberete si jednu hádanku a napíšete ji, M - str. 38, přečtete si dělení číslem 10, př. 1 - jednu část kruhu vybarvíte žlutě, napíšete příklady na dělení 10, př. 2 - slovní úloha na dělení číslem 10, př. 3 - vypočítáte, str. 39, př. 1 - dělte a násobte deseti, př. 2 - znázorněte skupinky, zapište a vypočítejte, př. 3 - vypočítejte dělením, př. 4 - 10 krát méně, o 10 méně. Pokud nebudete stačit plnit úkoly, rozložte si je i na víkend. Držím vám palce! E. S.