Ahoj děti, celkem se nám daří a brzy se uvidíme ve škole. V ČJ uč. str. 88, cv. 3 - ústně doplníte předepsané slabiky, cv. 4 - doplníte slova a vytvoříte věty, cv. 5 - doplníte slabiky a vyhledáte, co k sobě patří, str. 89, cv. 6 - přes folii doplníte slova, cv. 7 - odpovíte na otázky, v odpovědi musí být - ě, cv. 8 - v písničce vyhledáte slova s - ě, cv. 9 - doma napíšete diktát, cv. 10 - napíšete slova protikladná, cv. 11 - vymyslíte co nejvíce slov, čtení str. 132 - přečtete se pro zasmání, hádejte hádanky a kosí rébusy ( řešení str. 162 ), Co je to?, str. 133 - Na té naší pouti - přečtete, do sešitu LV napíšete nadpis a spisovatele a nakreslíte obrázek z pouti, psaní - str. 32, opíšete říkanku a vyluštíte přesmyčky, které napíšete, M - str. 36 - přečtete si násobení číslem 10, př. 1 - vybarvíte kolečka, napíšete příklady na sčítání a násobení, vypočítáte je, př. 2 - na číselné ose vyznačíte násobky čísla 10 a zapíšete je, př. 3 - zápis, znázornění, výpočet, odpověď, str. 37, př. 1 - vypočítáte a žlutě vybarvíte některé výsledky, př. 2 - vypočítáte tabulku, př. 3 - stejný postup jako v předchozí slovní úloze, př. 4 - o 10 více, 10 krát více, PRV - uč. str. 57 - V lese - přečtete si text a do sešitu napíšete co je les a co v lese roste. Přeji vám mnoho zdaru a hezký víkend. E. S.