Všechny vás zdravím a těm, kteří se nemohou připojit nebo mají problémy s počítačem, posílám učivo na dva dny. ČJ - uč. str. 86, cv. 5 - ústně doplň věty s obrázky, cv. 7 - ústně doplň slabiky bě, pě, vě, mě, cv. 8 - slož slova a napiš je do sešitu, cv. 9 - diktát, PS str. 18, cv. 1 - doplň písmena a slova do vět, cv. 2 - vylušti tajenku, cv. 3 - doplň písmena, slova a urči druhy vět, cv. 4 - najdi slova, napiš znaménka a počet slov ve větě, uč. str. 88, cv. 1, 2 - ústně, čtení str. 130, 131 - dočíst článek, odpovědět na otázky, přečíst báseň a přísloví, psaní str. 30 - dopiš jména, aby se rýmovala, najdi jména a napiš je, M str. 34, př. 1 - kroužkuj po pěti, příklady vypočítej, př. 2 - zápis, znázornění, výpočet, odpověď, př. 3 - vyděl, str. 35, př. 1 - děl pěti, odčítej pět, př. 2 - totéž, př. 3 - vyber správný příklad, př. 4 - zápis, výpočet, znázornění, porovnání, odpověď, PRV - uč. str. 57 - U vody, přečti si článek, do sešitu napiš ( podle obrázků ) - co roste nebo žije u vody, můžeš doplnit obrázky. Posílám vám fotografii zámku v Buchlovicích, alespoň malou náplast místo výletu. Určitě se tam někdy dostanete. Přeji vám všem hezké dny. E. S.