V pondělí začínáme s on - line výukou na Teams v 9 hodin. Obsah učiva na dva dny budete mít vždy na stránkách třídy. ČJ - uč. str. 85, cv. 1 - přečtěte a splňte úkol pod textem, přečtěte si poučení o skupinách bě, pě, vě, mě, které vyslovujeme bje, pje, vje, mňe, cv. 2 - 5 slov napište do sešitu a zakroužkujte bě, pě, vě, mě, cv. 3 - z nabídky slov doplň do vět, cv. 4 - odpovídej na otázku, PS str. 16, cv. 1 - doplň písmena a zakroužkuj slabiky bě, pě, vě, mě, cv. 2 - vypiš slova z 1. cvičení podle slabik, cv. 4 - dopiš slabiky a obrázek vybarvi, str. 17, cv. 1 - dopiš slova podle obrázků, cv. 2 - dopiš slabiky bě, pě, vě, mě, cv. 3 - napiš slova podle obrázků, čtení str. 129 - přečti a odpovídej na otázky, psaní str. 30 - opiš básničku a vylušti rébusy, jeden nakresli, M str. 32, př. 1 - vypočítej 5 krát větší, o 5 větší, př. 2 - totéž, př. 3 - označ správnou možnost, př. 4 - zápis, znázornění, porovnání, odpověď, str. 33 - přečti si příklady na dělení číslem 5, př. 1 - vybarvi jednu část kruhu a vypočítej, př. 2 - zápis, znázornění, výpočet, odpověď, př. 3 - vypočítej, nemusíš vybarvovat, PRV - uč. str. 56 - přečti si text, do sešitu zapiš - co se nachází v okolí obydlí a co na louce, můžeš doplnit obrázky. Děti, matematiku uděláme společně, snad se nám bude dařit a v úterý ČJ mimo čtení a psaní. Přeji vám hezkou neděli plnou zážitků.