ČJ PS str. 27, cv. 4 - napiš věty k obrázkům, str. 28, cv. 1 - příbuzná slova k vyjmenovaným slovům, cv. 2 - doplň i, y a vybarvi hřiby se slovy s předponami vy-, vý- M PS str. 23, př. 1, 3, 5 - sčítání a odčítání do 1 000, př. 2, 4 - sestav podle znázornění příklady a vypočítej. Milé děti, přeji vám hodně zdaru.