Milé děti, posílám vám obsah učiva, které budeme v pátek probírat. V ČJ - uč. str. 76, cv. 2 doplníte slova z nabídky pod cvičením a cv. 4 - folie - doplníte i, y. V PS str. 19, cv. 2 doplníte i, y a dokončíte přirovnání, cv. 4 napíšete i, y a slova podle zadaného čísla a pádu, cv. 5 pod kartičky napíšete správná slova. V M - uč. str.13, př. 2 sestavíte příklady, př. 3 - vypočítáte, folie, v PS str. 11, př. 1 vypočítáte a provedete zkoušku, př. 2, 3, 4 budete řešit slovní úlohy, nezapomeňte sestavit rovnice, př. 6 vypočítáte a vybarvíte výsledky podle zadání. Přeji vám, ať se práce daří a krásný víkend.