...i když jsem si to opravdu nepřál

Moji milí páťáci, drazí rodiče,

        tak jsem tady zase, i když jsem v květnu doufal a věřil, že se to v této podobě již nezopakuje. Situace je ale taková, jaká je a nám nezbývá, než se s nástrahami distanční výuky znovu poprat a zvládnout vše, co je třeba. Chci věřit, že doba zatím plánovaných osmi školních dnů se zbytečně nenatáhne ani o minutu (pokud to nebude nutné) a my se začátkem listopadu zase potkáme ve zdraví všichni ve škole. Přeji nám všem - dětem, rodičům, kolegům i sám sobě, abychom čas vzdělávání na dálku zvládli co nejlépe a s co nejlepšími výsledky. 

     Náš hlavní komunikační kanál bude opět MS Teams, se kterým už umíme obstojně fungovat, k tomu tyto naše třídní www stránky, v případě potřeby pak i YouTube kanál, který jsem přejmenoval na "Mým páťákům". V případě potřeby pište, volejte, komunikujte, ale zároveň se snažte o vlastní samostatné myšlení - ne vždy je nutné se ptát na každou drobnost. 

               S přáním pevného zdraví Vás všechny zdraví zatím stále zdravý pan učitel...