Četli jsme Filipova nová dobrodružství. Při putování Filipa, Klárky a Toma jsme se zastavovali u pojmů zdraví, zdravá strava, vitamíny, kouření, závislost na automatech, pohyb na čerstvém vzduchu....V rámci distanční výuky jsme si vytvořili pyramidu zdraví. Děkuji.