Byl název besedy, kterou pro nás připravila Ing. Bc. Marie Šiborová. Vysvětlila nám druhy šikany, seznámila s různými příklady i preventivním chováním. Víme, že v případě šikany se máme obrátit na dospělou osobu, nikdy nejde o žalování. Známe tel. číslo na linku bezpečí.Budeme si pamatovat, že se k ostatním máme chovat tak, jak chceme, aby se oni chovali k nám. Již od mateřské školy máme své kamarády a budeme rádi, když nám kamarádství vydrží na dlouhé roky. Paní Šiborové děkujeme za poučnou besedu.