Zadání úkolů pro práci doma


Vzhledem k blížícím se  přijímacím zkouškám na SŠ doporučuji pracovat na cvičných testech na stránkách CERMATu, zveřejněno tam je i řešení jednotlivých úloh. Dále pak ve cvičebnících "Přijímačky v pohodě" od Taktiku,( zde na webu školy také odkaz k řešení )

Do konce března lze zasílat do literární sotěže text na téma "Život u vody i pod vodou", na němž jste pracovali v hod. slohu. Podrobnosti naleznete na www.pmo.cz.

Do sešitů Čj cvičení -dle domluvy -vypracujte písemně z učebnice str. 80/3,4 a str. 81/ 7,8 a ze str. 82/ cv. 13,14,15,16  Napíší všichni, bez ohledu na plánované přijímací zkoušky.

Doporučuji také mimočítankovou četbu (dle vlastního výběru) a splnění úkolu do literatury " Tuto knihu si určitě přečti!" v podobě referátu -projektu na A3 tak, aby šlo o zajímavé představení knihy s důvody, proč si ji ostatní školáci mají také přečíst. (Vysvětleno v únorové hodině liter.)

Šárka Lukášová, vyuč. Čj