Zadání úkolů na práci doma

V mluvnici vypracujte z uč. str. 23 cv. 3. (Slova citově zabarvená), do sešitu Čj - mluvnice. Dále cvičení 4. ze strany 24, zde stačí napsat jen slova citově zabarvená, která použijete jako náhradu vyznačených slov.

Přepište cvičení 8. ze str. 24, bez chyb tiskařského šotka.

Slohový úkol je str. 24, cv. 5. Také lze napsat do sešitu mluvnice.

V souvislosti s učivem ve slohu, kterým byl životopis, ještě vypracujte ze str. 130 buď úkol 5 a,b NEBO 130/5 c. V tomto případě do sešitu slohového.

V čítance k přečtení str. 79 - 83. Bez úkolů i zapisování, jen přečíst.

Šárka Lukášová, vyučující Čj