Zadání úkolů na práci doma:

Doporučuji využít čas ke zpracování mimočítankové četby (zadáno na lístečcích v únoru), tzn. do čtenářského deníku zapsat bajky a pohádky.

V mluvnici po domluvě z úterý 10.března vypracovat v PS str. 47,48,49.

Písemně do školního sešitu  z učebnice cv. 5 a,b ze strany 66.

Slohový úkol je popis krajiny, dle zadání v uč. str.125, cv. 4 a 5. Dále pak také v prac. sešitě úkol 1 b ze strany 80. Rozsah textů nejlépe na stranu A5 (tzn. stránka malého sešitu) u každého z úkolů.

V pátek 13.3. byly do EŽK zapsány známky z testíku, který se psal v úterý 11. března na základě domácí přípravy z PS, tedy cvičení byla jasná předem.

Docvičujte učivo, je škoda zapomenout získané znalosti. Na www.skolasnadhledem.cz  jsou k výběru jednotlivé oblasti jazyka dle ročníků. Zadat můžete na stránce jako kód - heslo libovolné číslo z PS dole např. 446045, po vstupu do systému lze vybrat i jiné učivo. Pod tímto číslem se nabídne učivo o slovesech pro 6. ročník.Dole pak zvolíte ročník a jazykovou oblast dle přání.