...neboli třídní rodičovské schůzky

Vážení a milí rodiče páťáků,

       dovoluji si Vás všechny tímto pozvat na rodičovskou schůzku. Protože se zatím nemůžeme potkat tváří v tvář ve třídě, proběhne schůzka online v Teamsech. Proto posílám pár bodů, které Vám pomohou s připojením:

- termín: čtvrtek 19. listopadu 2020 v 16:00

- místo: virtuální učebna 5. A na Teamsech

- Vaše děti Vás jistě rády a bravurně připojí a popř. pomohou se vším, co je třeba

- v případě, že Vám čas z jakéhokoli důvodu nevyhovuje, klidně si domluvíme sólo schůzku jiný den a v jinou hodinu (doporučuji ale raději až po hromadné schůzce, ať Vám můžu tlumočit, co jsme společně prodiskutovali...)

- slibuji, že se pokusím být stručnější, než bývám obvykle :-(

  Budu se těšit na setkání a Vaše dotazy či připomínky a zároveň doufat, že si již oznámíme nějakou optimistickou zprávu o nástupu do školy.

                                                                    Srdečně zdraví Zdeněk Stašek