I. stupeň : Nastupují všechny třídy I. stupně. Testování žáků proběhne v pondělí ráno, případně první den nástupu do školy. Stále platí povinnost nosit v budově školy roušky. Obědy mají žáci automaticky přihlášeny. Provoz družin je neomezen.