Procvičování učiva na internetu

Vážení rodiče, pokud máte možnost, umožněte dětem procvičovat učivo prostřednictvím těchto webových stránek: velmi pěkné vysvětlení učiva matematiky je na www.matyskova-matematika.cz (včera jsem mylně uvedla adresu bez pomlčky), dále www.pripravy.estranky.cz, zde si navolit jazyk český str. 5 Křemílek a Vochomůrka, procvičování pádů, na té samé straně testy - VS - sluníčka, zde si děti procvičí vyjmenovaná slova, pokud si zvolí prvouku, je tu na str. 1 pěkný test HOUBY (jako opakování již probraného učiva). Dále doporučuji www.skolakov.eu, zde je učivo přehledně rozděleno podle předmětů a ročníků, stačí si rozkliknout a vybrat si. Všechny tyto weby jsme používali i ve škole, takže děti je znají a neměly by mít problém s nimi pracovat. Děkuji za spolupráci. K. Knotková