Moc hezky si ji připravili a my jsme se společně s celým prvním stupněm mohli ve vestibulu školy mohli na ni podívat.